Wiodące na świecie technologie magazynowania ciepła

Sunamp projektuje i produkuje oszczędzające przestrzeń baterie termiczne do ciepłej wody, ogrzewania i chłodzenia, które zmniejszają emisję dwutlenku węgla i sprawiają, że domy, budynki i pojazdy są bardziej wydajne energetycznie.


Magazyny cieplne Thermino – zainstalowane już w tysiącach domów – przechowują ciepło otrzymane z energii wytworzonej przez niskoemisyjne źródła i uwalniają je do zapewnienia świeżej, ciepłej wody pod ciśnieniem sieciowym tylko wtedy, gdy zajdzie potrzebna.

Wszystkie nasze produkty do magazynowania ciepła zmniejszają emisję dwutlenku węgla i pomagają sprostać wyzwaniu, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2035 roku.

Nasza strona dla Polski już wkrótce.

Jeśli w międzyczasie chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą globalną stronę internetową lub skontaktuj się z naszymi partnerami w Polsce pod numerem: +48 532 457 997 lub odwiedzić Thermino.pl